Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đẩy mạnh ngoại giao kinh tế
Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu định hướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Hội nghị được tổ chức sau 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển và 3 tháng triển khai kết quả Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32; trong bối cảnh Quý 1 năm 2024, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối vĩ mô tích cực. Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng là 3 động lực tăng trưởng truyền thống cần làm mới, cùng với các động lực mới cần thúc đẩy là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục kết hợp hài hòa, hợp lý hiệu quả sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, phát huy tối đa tiềm lực đất nước để phát triển. Các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin kinh tế, môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần "3 cùng": Cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.