Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 11/01/2021

11/01/2021 20:45
Xin chờ trong giây lát...