Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên thảo luận về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tham gia ý kiến thảo luận về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đồng tình với việc Dự thảo Luật đã sắp xếp lại các quy định để tách bạch nguồn lực tài chính giữa Nhà nước và doanh nghiệp. So với dự thảo Luật Chính phủ trình, nội dung này đã được tiếp thu, chỉnh lý, sắp xếp, bố cục lại rõ ràng hơn. Có 02 quỹ mới được bổ sung so với dự thảo Chính phủ trình. Đặc biệt, việc xây dựng Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh là giải pháp phù hợp, là cơ chế đặc thù, vượt trội, có ý nghĩa chiến lược.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là luật vô cùng quan trọng và cần thiết đối với việc phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, đáp ứng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề còn bất cập nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện Luật này khi được ban hành./.