Thái Nguyên: Hơn 7 tỷ đồng xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/12/2023-14/1/2024
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Thái Nguyên đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, đã kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm 3.252 trường hợp; tước 891 GPLX; tạm giữ 97 xe ô tô, 1.471 xe mô tô; 15 phương tiện khác; số tiền xử phạt là trên 7,4 tỷ đồng. Đã cấp đăng ký mới cho 820 ô tô; 2.983 xe mô tô. Đối với đào tạo cấp giấy phép lái xe, GPLX ô tô cấp mới trong tháng là 3.340 GPLX; GPLX mô tô cấp mới trong tháng 1.753 GPLX.