Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kinh tế - xã hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Từ đầu năm tới nay, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu chủ yếu đều đạt thấp hơn cùng kỳ, trong đó có giá trị xuất khẩu và thu ngân sách Nhà nước.

Nội dung chi tiết có trong chương trình Thời sự 19h45, ngày 21/9 của Đài PT-TH Thái Nguyên.