tap trung to chuc thanh cong hoi nghi tong ket 50 nam thuc hien di chuc cua chu tich ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức hội nghị. Trong đó, tập trung về xây dựng Báo cáo thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nội dung các tham luận trình bày tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến và khẳng định: Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy thống nhất sẽ tổ chức vào sáng ngày 29/8. Để hội nghị diễn ra trang trọng, hiệu quả và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành lập các nhóm về xây dựng báo cáo, các bài viết, tham luận; nhóm thi đua khen thưởng và nhóm văn hóa - tuyên truyền. Trên cơ sở đó, các các sở, ngành, địa phương bám sát vào nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai ngay công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị như: khánh tiết, hậu cần, tuyên truyền, an ninh trật tự.../.