Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đồng thời đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, đề xuất kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại công việc, bám sát các nội dung đã, đang và chưa triển khai; các khó khăn, vướng mắc, trao đổi ý kiến với các cơ quan có liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động đề ra các giải pháp tối ưu, cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án./.