Tập trung cao độ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Toàn cảnh hội nghị

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kinh tế phát triển: giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh quý I ước đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 3.610 tỷ đồng, đạt trên 23% dự toán năm; diện tích gieo trồng vụ xuân ước đạt trên 44.000ha… Đặc biệt, trong quý I, tỉnh đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đảm bảo đúng quy định, quy trình và tiến độ thời gian. Tuy nhiên, tại một số địa phương, đơn vị, việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tiến độ giải phóng mặt bằng chưa cao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, bên cạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, cần chú trọng tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tập trung cao độ cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyền truyền; quan tâm rà soát số lượng cử tri… đặc biệt là chú trọng thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, quy định… Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực… tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh./.