Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường mầm non
Để đảm bảo an toàn cho các trẻ trong công tác phòng, chống dịch, các trường phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho các trẻ trong công tác phòng, chống dịch, các trường phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; thực hiện chia số lượng trẻ không vượt quá 20 trẻ/1 phòng học. Bên cạnh đó, các trường cũng phải xây dựng nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với độ tuổi, không dạy trước chương trình bất kỳ hình thức nào./.