Tăng cường công tác lãnh đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ
Lễ thành lập Chi bộ quân sự xã Tân Quang, thành phố Sông Công.

Buổi lễ thành lập Chi bộ quân sự xã Tân Quang, thành phố Sông Công được thực hiện theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 24 của Ban Tổ chức Trung ương. Sau phần nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và quốc tế ca, đại diện Thành ủy Sông Công đã trao quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Tân Quang. Buổi lễ mang lại nhiều cảm xúc đối với những người đảng viên là “chiến sĩ sao vuông” tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự xã Tân Quang, thành phố Sông Công chia sẻ: "Trong huấn luyện dân quân thành lập được chi bộ sẽ tạo điều kiện để nắm bắt sát hơn về tư tưởng và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời bình về huấn luyện dân quân".

Việc thành lập Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là chủ trương đúng đắn, nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Cơ cấu đảng viên của Chi bộ quân sự xã tại Thái Nguyên, gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đảng viên trong Ban Chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, tiểu đội đội trưởng, thôn đội trưởng dân quân.

Trung tá Nguyễn Trung Chính, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sông Công cho hay: "Chúng tôi thường xuyên tham mưu cho Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt với cấp cơ sở để thành lập chi bộ quân sự với vai trò chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy gắn với trách nhiệm của Bí thư chi bộ, bám sát cơ sở để hướng dẫn nghiệp vụ cho các chi bộ về quy trình thành lập chi bộ theo đúng quy định của Đảng".

Tăng cường công tác lãnh đạo đối với lực lượng dân quân tự vệ
Chi bộ quân sự là hạt nhân lãnh đạo, là nhịp cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương ở cơ sở.

Nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển nguồn đảng viên mới. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đặng Văn Khang, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Sau khi thành lập có nhiều thuận lợi, đồng chí Bí thư Đảng ủy là Bí thư chi bộ; đồng chí Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự là đảng viên của chi bộ, do vậy công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương rất thuận lợi".

Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Thông qua hoạt động xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực trong xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Sau khi tổ chức thành lập các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, chúng tôi phối hợp chỉ đạo các Ban Tổ chức của các huyện để hướng dẫn các chi bộ quân sự thực hiện tốt việc xây dựng quy chế, chương trình hành động, đảm bảo tổ chức hoạt động chặt chẽ".

Chi bộ quân sự là hạt nhân lãnh đạo, là nhịp cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, hiện nay, trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ cho thấy: chỉ có giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa phương thì dân quân tự vệ mới thực sự là lực lượng chính trị tin cậy và nòng cốt trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân ở cơ sở./.