Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#gdp 2017

1 kết quả
Triển vọng kinh tế Việt Nam 2017: Nhiều lý do để phấn khởi

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2017: Nhiều lý do để phấn khởi

Theo HSBC báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2017 rằng, gần đây ngay cả khi các điều kiện kinh tế toàn cầu đã mờ nhạt, Việt Nam vẫn ...
    Trước         Sau