Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện và công tác tuyển quân năm 2024
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và đề tài giải pháp chuyên môn năm 2024.

Theo báo cáo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, thời gian đề ra. Trong đó, huấn luyện lực lượng thường trực đạt trên 99% quân số. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và đề tài giải pháp chuyên môn năm 2024.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, qua đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 cao hơn năm 2023. Lễ Giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định tại 9/9 huyện, thành phố đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội tòng quân.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và đề tài giải pháp chuyên môn năm 2024./.