Ra quân chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
Thông qua chiến dịch nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng trên 200 nghìn người cao tuổi, trong đó trên 70% NCT sinh sống tại các vùng nông thôn, miền núi, nhiều NCT sống tại các vùng đặc biệt khó khăn ít có cơ hội được khám và chăm sóc sức khoẻ định kỳ. Thông qua chiến dịch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ban ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo, cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi vùng dân tộc thiểu số; tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng dân số. Tại chương trình, 100 người cao tuổi trên địa bàn huyện Võ Nhai đã được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí./.