Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội nghe trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; các báo cáo kiểm toán, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị Luật cần có các quy định để giải quyết những vướng mắc và đặc thù trong đấu thầu trong lĩnh vực y tế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhà nước phải minh bạch hơn phù hợp với chính sách mà cơ quan soạn thảo đề ra khi xây dựng Dự thảo này.

Trong ngày làm việc, Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022; Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự./.