Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự

1 kết quả
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự

Tiếp tục thông tin về Kỳ họp thứ 5, ngày 24/5, Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận về một số dự án Luật.
    Trước         Sau