Chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các phòng, ban thuộc Công an tỉnh.

Quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã triển khai tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật; Tiến độ, kết quả xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dự kiến nội dung hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện phương án kiện toàn thống nhất lực lượng này tại các địa phương. Phổ biến danh mục, kiểu dáng, màu sắc, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục, danh mục, tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tổ chức lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở theo thực tế từng địa phương và các điều kiện để triển khai thi hành luật. Sau hội nghị, Các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tiến hành triển khai thi hành luật, kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ, thống nhất cùng với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.