Tới dự buổi bắn thử và nghiệm thu có các đồng chí: Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó tư lệnh Quân khu 9. Có mặt tại buổi bắn thử và nghiệm thu còn có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng Quân khu 9.

Từ năm 2017, Tư lệnh quân khu 9 giao Cục Kỹ thuật quân khu nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu lắp đặt vũ khí lên xe thiết giáp”. Mục tiêu chính nhiệm vụ là cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nhằm nâng cao tính cơ động trong chiến đấu mang tính chất đặc thù của Quân khu 9. Đây chính là tiền đề cho sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự mới được cải tiến phù hợp với điều kiện chiến đấu đặc thù của Quân khu 9, trong đó có nhiệm vụ tích hợp súng cối 100mm, súng máy 12,7mm K54 lên xe bọc thép M113A1.Hạng mục nghiệm thu gồm 2 nội dung chính là bắn thử nghiệm súng cối 100mm ở cự ly 1000m và súng máy 12,7mm K54 cự ly 550m được tích hợp trên bọc thép M113A1. Kết quả bắn thử và nghiệm thu đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Kết quả của buổi bắn thử nghiệm và nghiệm thu chính là cơ sở cho Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá nghiệm thu để tiếp tục cải tiến, thay thế vũ khí trang bị kỹ thuật do Việt Nam thiết kế chế tạo, lắp trên trên xe thiết giáp M113A1 nhằm nâng cao khả năng tác chiến của bộ đội trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Thành công của nhiệm vụ lắp đặt vũ khí lên xe thiết giáp cũng góp phần nâng cao sức mạnh quân sự của LLVT Quân khu 9, cũng như mở ra hướng nghiên cứu cải tiến khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.