Phú Bình tạm dừng kinh doanh phòng trọ đối với 3 cơ sở
Đoàn kiểm tra tại 1 cơ sở kinh doanh nhà trọ ở xã Điềm Thuỵ

Đoàn đã kiểm tra 3 cơ sở nhà trọ ở xã Điềm Thuỵ, tuy nhiên, 3 chủ nhà trọ trên đều chưa xuất trình được giấy phép xây dựng theo quy định, toàn bộ 3 công trình hiện có đang xây dựng trên đất nông nghiệp. Đoàn kiểm tra đề nghị 3 cơ sở nhà trọ trên dừng kinh doanh nhà trọ và hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ, tài liệu liên quan đến đất đai, môi trường theo quy định. Nếu tiếp tục kinh doanh vi phạm, chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.