[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Giải chạy thu hút 1.200 vận động viên tham gia ở 2 cự ly 5km và 10km dành cho nam, nữ.
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Cự ly 10km xuất phát lúc 8h00.
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Cự ly 5km xuất phát lúc 8h30.
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Cung đường xuất phát từ Không gian văn hóa trà Tân Cương đến xã Phúc Trìu và quay ngược lại.
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Giải chạy thu hút đông đảo nhân dân địa phương đến tham gia, cổ vũ.
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 07 giải Khuyến khích ở các nội dung nam 10km, nữ 10km, nam 5km, nữ 5km. Giải phụ cho vận động viên cao tuổi nhất và vận động viên nhỏ tuổi nhất.

[Photo] 1.200 vận động viên tham gia Giải Chạy phong trào Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương
Giải chạy góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp đầu năm mới, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển; đồng thời thông qua giải chạy cũng nhằm tuyên truyền, giới thiệu quảng bá sản phẩm trà và điểm du lịch cộng đồng Vùng chè đặc sản Tân Cương đến bạn bè, du khách trong và ngoài thành phố Thái Nguyên./.