Phát huy vai trò thanh tra trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy Thanh tra tỉnh.

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu qua công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới". Toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 48 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, thực hiện 431 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội, qua đó đã kiến nghị xử lý về kinh tế trên 21 tỷ đồng. Kết quả đánh giá chỉ số công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 do Thanh tra Chính phủ công bố năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 06/63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, để phát huy tốt vai trò trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, ngành thanh tra tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chỉ thị, Kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.