Phát huy vai trò quỹ tín dụng nhân dân
Đến nay Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh đã có gần 2.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt trên 130 tỷ đồng

Chật vật xoay sở nguồn vốn làm ăn nên nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Quang ở xã Tiên Phong, TP Phổ Yên đã lựa chọn quỹ tín dụng nhân dân để đồng hành cùng gia đình trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Quang, xã Tiên Phong, TP Phổ Yên cho biết:"Với lãi suất thấp, phù hợp với hoàn cảnh, tôi rất yên tâm khi vay vốn ở đây. Việc giao dịch thuận tiện khi áp dụng chuyển đổi số và không dùng tiền mặt."

Chỉ với 39 thành viên và trên 300 triệu đồng vốn ban đầu, đến nay Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh đã có gần 2.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt trên 130 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động không chỉ trong xã Tiên Phong mà đã mở rộng ra 3 xã, phường lân cận. Cùng với đầu tư vào nguồn nhân lực và không ngừng nâng cao khả năng tài chính, đảm bảo thanh khoản, Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với các phần mềm quản lý và nghiệp vụ, chuyển tiền điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số…

Chị Nguyễn Thị Hiền, Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh, TP Phổ Yên cho biết: "Cán bộ nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn người dân chuyển đổi số trong giao dịch. Đến nay việc giao dịch không vất vả như trước nữa."

Hoạt động của Quỹ đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu gửi tiền, vay vốn sản xuất – kinh doanh của hàng nghìn hộ dân trong khu vực, đồng thời góp phần hạn chế tín dụng “đen”. Vì vậy, 5 năm liền Quỹ được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2022, Quỹ đạt doanh số cho vay 312 tỷ đồng, tăng gần 24%; nộp ngân sách nhà nước gần 400 triệu đồng, tăng gần 14% so với năm 2021.

Ông Tạ Trung Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Yên Minh, TP Phổ Yên cho biết: "Thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động vốn, phát huy nguồn vốn trong nhân dân hiệu quả, mở rộng thành viên…giúp bà con thêm nhiều cơ hội vay vốn…"

Phát huy sức mạnh của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.