Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng
Tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên.

Trong 52 nội dung được trình tại Kỳ họp, kết quả phát triển KT-XH năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 là nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận. Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng, UBND tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với đó là sự đồng hành của HĐND tỉnh cùng với UBND tỉnh, trong việc phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển của năm.

Đại biểu Lê Văn Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đánh giá: "Năm nay đối với tỉnh Thái Nguyên tốc độ tăng trưởng đạt khá cao so với các tỉnh trong khu vực, nhiều tỉnh tăng trưởng thấp, tăng trưởng âm, trong khi đó Thái Nguyên vẫn được duy trì ở mức tốc độ tăng trưởng đạt cao".

Đại biểu Nguyễn Thị Quốc Hòa, Tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên cho biết: "Cử tri cũng rất chia sẻ, đồng tình với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên trong năm qua, cử tri cũng mong muốn tỉnh thu được ngân sách, tiếp tục quan tâm đầu tư để phát triển".

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hà, Tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên đánh giá: "Cá nhân tôi thấy rằng hoạt động của HĐND và các ban HĐND có nhiều tích cực, ban hành nhiều Nghị quyết tạo được sự thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ như giáo dục, văn hóa..."

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt như kỳ vọng và đề xuất cần có giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu dự kiến đạt trong năm 2023, như: thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Hà Thị Bích Hồng, Tổ trưởng Tổ Đại biểu huyện Võ Nhai cho biết: "Vấn đề nợ thuế được đôn đốc rất tích cực. Tuy nhiên giải pháp chưa thật sự hiệu quả. Huyện Võ Nhai cũng rất tích cực nhưng ngành thuế và tỉnh cũng có chỉ đạo và giải pháp cụ thể đảm bảo việc thu thuế được công bằng".

Đại biểu Đặng Thái Sơn, Tổ đại biểu TP Thái Nguyên nêu ý kiến: "Chúng tôi cũng băn khoăn về tỉ lệ vốn giải ngân, đến 31/10 lũy kế của tỉnh chỉ giải ngân được 57%, trong khi đó mục tiêu của tỉnh phải hoàn thành 100%. Đề nghị các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải ngân hoàn thành mục tiêu".

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng
Một số vấn đề cử tri quan tâm cũng được nhiều đại biểu tập trung thảo luận.

Bên cạnh đó, kết quả và tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực trạng một số vấn đề cử tri quan tâm cũng được nhiều đại biểu tập trung thảo luận, như: Công tác quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn, công tác đào tạo nghề đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự; thực trạng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng; vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần.

Đại biểu Phạm Việt Dũng, Tổ đại biểu TP Thái Nguyên kiến nghị: "Việc rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng, chúng tôi mong muốn bảo hiểm xã hội cũng sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để tuyên truyền vận động người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo an sinh xã hội. Tôi kiến nghị với đoàn ĐBQH tiếp tục đề xuất với Quốc hội có những điều chỉnh Luật bảo hiểm xã hội phù hợp để người lao động cũng nhận thấy quyền lợi của mình khi được tham gia bảo hiểm xã hội".

Đại biểu Lê Thị Thu An, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị: "Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay chúng ta đã và đang triển khai thực hiện rất tốt, tuy nhiên với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng còn rất nhiều vấn đề băn khoăn, chúng ta chưa thực hiện được giải ngân. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo sâu sát để nếu những danh mục có liên quan Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành trong tháng 12 này thì tỉnh có thể kịp để giải ngân".

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng

Nhận định bối cảnh kinh tế, xã hội sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của năm và cả giai đoạn 2021-2026; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp đặt ra.

Ông Trần Quang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Năm 2023 đạt được kết quả như vậy nhờ hai điểm sáng ở lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, những điểm sáng đó ở góc độ từ nền móng của những năm trước thấp. Sang năm 2024 chúng ta phải nhìn nhận rõ bức tranh của năm trước để đưa ra mục tiêu phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn".

Ông Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Nhìn tổng thể đầu năm 2024 tới chưa có năng lực tăng thêm đột biến nào của các lĩnh vực phát triển kinh tế, cho nên chúng ta cũng phải đặt ra mục tiêu là 7,5% là chỉ tiêu cao".

Đại biểu Phạm Văn Thọ, Tổ Đại biểu huyện Võ Nhai mong muốn: "Tỉnh sớm nghiên cứu khởi công đường ven hồ, vì có đường ven hồ mới có những không gian, quỹ đất để phát triển thu hút các nhà đầu tư lớn".

Một số ý kiến, kiến nghị cần quan tâm rà soát và thực hiện hiệu quả các dự án, đề án thuộc lĩnh vực khoa học công nghê, tránh trùng lặp, lãng phí; quan tâm làm tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người yếu thế./.