Nâng cao kiến thức về an toàn giao thông cho sinh  viên
Toàn cảnh hội nghị

Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích vai trò quan trọng của người tham gia giao thông đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, trong đó có lứa tuổi đoàn viên, thanh niên và sinh viên, chỉ rõ những nguyên nhân và hậu quả to lớn mà tai nạn giao thông gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Cùng với đó các sinh viên còn được phổ biến một số hành vi vi phạm và hình thức xử phạt theo Nghị định số 100/2019, Nghị định số 123/2021 của Chính phủ như: đi không đúng làn đường quy định; vi phạm về tốc độ; vi phạm về nồng độ cồn trong khí thở; vi phạm về tải trọng; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển xe sử dụng điện thoại di động, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển... Qua buổi tuyên truyền, đã cung cấp cho mỗi sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông. Để mỗi sinh viên bên cạnh là tấm gương sáng trong việc chấp hành luật giao thông và thực hiện văn hóa giao thông còn là một tuyên truyền viên tích cực để cùng vận động bạn bè, gia đình, người thân chấp hành luật giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông./.