Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đang tích cực triển khai đề tài ứng dựng chuyển đổi số, đưa ngữ liệu số bằng các video clip, phóng sự, giáo án điện tử vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Để khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng trước hết phải bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đối với mỗi người học, cần thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích của việc học: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Phải thường xuyên học tập, trau đồi phẩm chất chính trị, việc học không chỉ dừng ở phạm vi trường lớp mà phải nêu cao tinh thần tự học, học ở mọi lúc, mọi nơi. Làm sao để cán bộ, đảng viên nhận thấy, học tập Nghị quyết, học lý luận không chỉ là trách nhiệm mà trở thành nhu cầu tự thân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: Thành phố Phổ Yên xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các đảng bộ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành từ Thành phố đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc về việc viết bài thu hoạch để đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Cùng với giải quyết những vấn đề từ phía người học, trong bối cảnh tình hình hiện nay, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cũng cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo từ khâu biên soạn giáo trình, tài liệu. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào chương trình giảng dạy thường xuyên.

Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết
Thạc sĩ Đặng Kinh Oanh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ Đặng Kinh Oanh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi thực hiện giải pháp đổi mới là đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên ở trên lớp và phương pháp học tập của học viên để làm sao đó phát huy tính tích cực chủ động của giảng viên và tự nghiên cứu bổ sung mở rộng kiến thức và để giải quyết các cái tình huống thực tiễn

Bên cạnh đó, đối với từng đảng bộ cần coi trọng hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác này có phẩm chất đạo đức và tài năng, am tường lý luận sâu sắc, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp truyền đạt hấp dẫn sẽ góp phần khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết
Đồng chí Triệu Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Việc lựa chọn nội dung, lựa ch ọn phương pháp, thậm chí lựa chọn cả giảng viên để giới thiệu tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, bởi vì nếu phương pháp của người giảng viên không tốt, không có minh chứng, không có ngữ liệu thì chắc chắn người nghe người ta sẽ cảm thấy nó gì nó khô khan.
Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết
Đồng chí Cao Việt Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương, Thái Nguyên cho rằng: Nếu như đồng chí báo cáo viên mà chuyên tâm, lựa chọn được những cái chủ đề, những cách nói, các ví dụ thực tiễn để thu hút được người nghe làm sống lên cái bài nghị quyết của mình thì tôi nghĩ nó sẽ sinh động

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đang tích cực triển khai đề tài ứng dựng chuyển đổi số, đưa ngữ liệu số bằng các video clip, phóng sự, giáo án điện tử vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và khối các trường THPT để tiếp tuc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị. Bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn, khắc phục tâm lý học lý luận là trìu tượng, khô khan đối với học viên.

Nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên cho biết: Việc đưa dữ liệu số vào trong quá trình giảng dạy chúng em thấy rất dễ hiểu, dễ tiếp thu cũng như chúng em nhận được những kiến thức mới và cũng nhận thấy rất là ý nghĩa trong quá trình làm việc cũng như là công tác của chúng em

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên thì mỗi cấp ủy Đảng các cấp, người đứng đầu phải thực sự duy trì và thực hiện đúng các quy định, chế độ về học tập lý luận chính trị trong Đảng. Đưa chế độ học tập chính trị thành tiêu chí bắt buộc trong hoạt động của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương đồng thời, phê bình nghiêm khắc đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc, vi phạm quy chế, kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng.