Nâng cao chất lượng thực hiện các Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, sau gần 3 năm thực hiện các đề án , các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng có những bước chuyển biến rõ nét, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Cơ quan công an đã phát hiện, điều tra 33 vụ - 58 bị can phạm các tội về tham nhũng, chức vụ; tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, xét xử 21 vụ - 19 bị cáo. Thực hiện Đề án số 06, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị được chấn chỉnh. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp công dân trên 14 nghìn lượt; tiếp nhận trên 12 nghìn đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 193 đơn thuộc thẩm quyền, trên 83% đơn đã được giải quyết. Công tác cải cách tư pháp có những chuyển biến rõ nét.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 35 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27 của trung ương; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.