Những người còn lại, có tối đa 15 ngày kể từ khi trúng đấu giá, để hoàn thành việc nộp tiền.

Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định, cá nhân này sẽ mất tiền cọc (40 triệu đồng), đồng thời biển số trúng đấu giá sẽ được đấu giá lại./.