Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp và làm việc với nhà đầu tư
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã trao đổi về đề xuất của đơn vị trong việc tài trợ một phần kinh phí (khoảng 30 tỷ đồng) cho tỉnh thực hiện lập Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, với 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước, có quan hệ đối tác với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp quốc gia hàng đầu thế giới, công ty mong muốn sự hợp tác giữa đơn vị và tỉnh Thái Nguyên sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thái Nguyên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đề xuất tài trợ lập quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của doanh nghiệp, là sự hỗ trợ hết sức quý báu, giúp cho việc lập quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên đảm bảo tính khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu về tầm nhìn và định hướng phát triển dài hạn. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Đối với đề xuất thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Ngay sau khi những thỏa thuận được cụ thể hóa, tỉnh Thái Nguyên sẽ nhanh chóng triển khai các bước thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả, tạo đòn bẩy cho định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới./.