Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT.

lam tot chuc nang tham muu chien luoc huong dan chi dao trien khai toan dien cac noi dung ctd ctct
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, Cơ quan TCCT đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của TCCT, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Công tác xây dựng nội bộ cơ quan tiếp tục được giữ vững, có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2018. Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, tuyên truyền có đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực; duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sức khỏe bộ đội; tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xây dựng, bảo đảm chất lượng; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng mục đích, triển khai thực hiện chế độ kế toán mới đúng quy định. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân và Cơ quan TCCT ổn định; cán bộ, chiến sĩ có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

lam tot chuc nang tham muu chien luoc huong dan chi dao trien khai toan dien cac noi dung ctd ctct
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh những ưu điểm, kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của Cơ quan TCCT. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Đại tướng Lương Cường yêu cầu từng cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình để chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất đúng, trúng; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác trong chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng các tổ chức đảng TSVM và nâng cao chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là huấn luyện, SSCĐ; khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tiếp tục giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong tổng cục đạt tiêu chuẩn VMTD; trong đó cần chú ý tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức chặt chẽ việc sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Đại hội Thi đua Quyết thắng tổng cục giai đoạn 2014-2019, gắn với hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TCCT, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng, chống cháy nổ, nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ, nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chấn chỉnh tổ chức, lực lượng của tổng cục, chú ý làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động CTĐ, CTCT, cải cách hành chính với tinh thần hướng về cơ sở, sát thực tiễn. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...