Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại huyện Phú Lương - đã psts 27.7
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

7 tháng năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương đã duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đảm bảo số lượng, chất lượng; hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; phối hợp với các lực lượng tham gia 2 chốt liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. Tích cực chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện diễn ra vào tháng 10/2021.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị huyện Phú Lương tiếp tục quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc diễn biến tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống; làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển sinh; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chuẩn bị tốt những điều kiện để công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương diễn ra thành công tốt đẹp./.