Khoa quốc tế, Đại học Thái Nguyên khai giảng năm học mới
Khoa quốc tế, Đại học Thái Nguyên khai giảng năm học mới.

Khoa Quốc tế được thành lập theo quyết định số 487 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là đơn vị đào tạo Đại học, sau Đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên môi trường. Hiện nay, Khoa Quốc tế có tổng số gần 60 cán bộ, giảng viên, với gần 500 sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài là gần 70 sinh viên đến từ 8 quốc gia. Năm học 2021-2022 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, xong Khoa đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất để sinh viên đảm bảo việc học tập thông qua việc kết hợp và sử dụng 2 hình thức: Trực tuyến, trực tiếp. Đơn vị thực hiện việc đổi mới chỉnh sửa chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của 4 ngành đào tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội. Năm học 2022 - 2023 Khoa tổ chức tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo 2 chương trình quản trị kinh doanh và chương trình kế toán - Tài chính; công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai, đồng thời đa dạng hóa các loại hình hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động tuyển sinh, trao đổi sinh viên, giảng viên. Nhân dịp này Khoa Quốc tế đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và khen thưởng cho sinh viên xuất sắc./.