Khẩn trương triển khai giải pháp, chuẩn bị nguồn nhân lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
Buổi sáng ngày làm việc thứ 2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung đã được đại biểu đề cập

Khẳng định từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp điều hành, đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể, bám sát tình hình thực tiễn, cho ý kiến vào nhiều chủ trương quan trọng, định hướng phát triển cho cả nhiệm kỳ. Ước tính hết năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Thái Nguyên đã làm được rất nhiều việc, ví dụ như quy hoạch khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc, đã lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, đó là Flamingo và hi vọng tập đoàn này sẽ làm thay đổi bộ mặt của khu du lịch trọng điểm quốc gia Hồ Núi Cốc, làm tăng cơ cấu giá trị thương mại dịch vụ tại Hồ Núi Cốc lên. Thứ hai là chúng ta cũng đã khánh thành Trung tâm thương mại Go BiC... tới đây chúng ta trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quỹ đất nhà ở xã hội ra khỏi phố đi bộ và nếu như trong tháng 12 mà được Thủ tướng cho phép thì đầu năm 2023 chúng ta sẽ lựa chọn nhà đầu tư để tiến hành một dự án thương mại dịch vụ rất lớn của tỉnh Thái Nguyên".

Trong bài phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những hạn chế, khó khăn còn đang tồn tại như: Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trên nhiều lĩnh vực còn gặp khó khăn. Một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, lơ là, chủ quan, bị động, hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ trong xử lý các nhiệm vụ cụ thể. UBND tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát về trách nhiệm công vụ, thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước.

Khẩn trương triển khai giải pháp, chuẩn bị nguồn nhân lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

"Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025. Ủy ban nhân tỉnh có một số nội dung nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo chỉ đạo như sau:

Một là tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và có kết quả cụ thể.

Hai là các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi. Chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với các đặc điểm, xu thế và điều kiện phát triển trong tình trạng mới.

Ba là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế cho phát triển những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cao, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số chuyển đổi số.

Bốn là tiếp tục cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm trà của Thái Nguyên. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân".

Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuẩn bị các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tiếp theo.