Khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo 02 đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật; 01 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 08 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét các báo cáo công tác tư pháp. Đây là kỳ họp đánh dấu mốc giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 5 năm cũng như hằng năm. Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đặc biệt, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp này có điểm khác biệt, khi Quốc hội sẽ tập trung xem xét việc thực hiện các cam kết của các Bộ trưởng, trưởng ngành, cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. Do vậy, nội dung công việc của Kỳ họp thứ 6 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024 đặt ra là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc; xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe báo cáo một số nội dung quan trọng của kỳ họp./.