Khai mạc Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của UBND tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Với khối lượng công việc rất lớn của kỳ họp cuối năm, đồng chí khẳng định, bằng tinh thần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, kỳ họp phấn đấu hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các nội dung được thông qua tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Đồng thời, thảo luận, quyết định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Những nội dung của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đạt ra yêu cầu rất cao đối với HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND trong thảo luận để đảm bảo hoàn thành các nội dung mà kỳ họp đề ra."

Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.