[Infographics] Chỉnh trang, bó cáp viễn thông tỉnh Thái Nguyên năm 2023