Ngày 3/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50 về tiêu chí xác định thôn, xóm đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo Quyết định này, tính đến nay tỉnh Thái Nguyên có 531 xóm đặc biệt khó khăn, 27 xã thuộc khu vực III, 72 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực II, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I và 531 xóm đặc biệt khó khăn. Như vậy, theo Quyết định số 30 trước đó, số xóm đặc biệt khó khăn giảm 67 xóm, xã khu vực III giảm 21 xã, xã khu vực II tăng 31 xã, xã khu vực I giảm 11 xã.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các xã, xóm có tiêu chí chưa đạt theo Quyết định số 50 như: tỷ lệ hộ nghèo, đường giao thông nông thôn, Trung tâm văn hóa thể thao xã, các tiêu chí về y tế, giáo dục...Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã đề nghị Hội đồng thẩm định tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung thêm 9 xã khó khăn, có các tiêu chí gần đạt so với Quyết định số 50.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả rà soát, tổng hợp của các thành viên Hội đồng thẩm định và tổ giúp việc. Đồng ý với đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm 9 xã khó khăn, có các tiêu chí gần đạt so với Quyết định số 50 của các sở, ngành. Đồng chí yêu cầu các huyện thẩm định, xét duyệt lại hồ sơ của các xã và chuyển hồ sơ về cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định chậm nhất là ngày 26/12, để hội đồng lập hồ sơ gửi về Trung ương kịp thời gian quy định./.