hop ban to chuc hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc cua chu tich ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của các sở, ngành liên quan, đến nay, công tác chuẩn bị cho Hội nghị đang được các đơn vị tích cực thực hiện. Trong đó, Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp danh sách 50 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị nội dung phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị với thời lượng 30 phút. Đối với Đài PT- TH tỉnh Thái Nguyên, 2 tháng qua đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiều tác phẩm báo chí về các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở quan trọng để Đài xây dựng và thực hiện phóng sự về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ trình chiếu trong Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Cục Thống kê tập trung tham mưu xây dựng Báo cáo thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên; bài học kinh nghiệp trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành gửi UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong ngày 29/8./.