Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt một số văn bản mới của Trung ương như: Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch triển khai đầu tư công; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; kết quả sau 2 năm thực hiện một số đề án của tỉnh… Tại hội nghị lãnh đạo Cục Thống kê, sở KH&ĐT, sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh và Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy giải trình, cung cấp thông tin làm rõ một số nội dung liên quan đến dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tình hình tiến độ, mục tiêu thu Ngân sách từ nay đến cuối năm, kế hoạch phân phổ nguồn lực đầu tư công trung hạn, việc chuyển đổi mục đích dụng đất, phục vụ các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh dù chịu tác động không nhỏ trước khó khăn chung của kinh tế thế giới nhưng dự báo năm 2023, tỉnh hoàn thành 11/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Đạt được kết quả này phải khẳng định nỗ lực và quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Đối với các chỉ tiêu đạt thấp, từ nay đến cuối năm các đơn vị, địa phương tiếp tục cố gắng bằng các giải pháp đồng bộ để quyết tâm đạt ở mức cao nhất, trong đó chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn và các giải pháp thu ngân sách nhà nước…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận về kết quả, nguyên nhân, giải pháp trong công tác xây dựng đảng và phát triển KTXH năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá 14, xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với các nội dung còn lại, đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục rà soát kỹ các nội dung kỹ lưỡng trước khi trình ban hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đảng bộ các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và năm 2024.

Cũng trong chương trình làm việc, Hội nghị đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí: Nguyễn Thị Loan, Bí thư Huyện ủy Phú Bình; Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh./.