HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình trình và dự thảo nghị quyết
Toàn cảnh hội nghị.

Các nội dung được thẩm tra gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao. Ngoài ra, Ban cũng phối hợp thẩm tra đối với 13 nội dung khác.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cơ bản nhất trí cao với các nội dung UBND trình. Đối với tờ trình về Phổ Yên, đồng tình cao việc thành lập phường và thành phố. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm cơ sở tính toán để bố trí đất cho từng phân khu trạm bơm và khu xử lý nước thải. Tất cả các nghị quyết về thành lập phường phải đảm bảo các quy định cụ thể về diện tích, dân số đối với các phường và thành phố.

Đối với Đề án nông nghiệp đề nghị xác định rõ đề án này có đặt mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh không? Nếu có thì phải bổ sung thêm căn cứ và danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý của Luật Công nghệ cao vào dự thảo nghị quyết. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với chủ trương phát triển của tỉnh. Đây là khu sử dụng diện tích lớn nếu được phê duyệt cần quan tâm nhiều đến giải phóng mặt bằng, đặc biệt là chế độ chính sách, giải quyết lao động việc làm đối với các hộ bị thu hồi đất; đề nghị chủ đầu tư quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trong và ngoài khu nông nghiệp; bố trí khu xử lý nước thải cách xa khu dân cư đảm bảo các quy định.

Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương lập Tờ trình, Đề án đã giải trình cụ thể một số nội dung và tiếp thu ý kiến của các đại biểu đề hoàn thiện tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp tới đây.