Do vậy, khoảng 6 tấn tôm hùm không kịp về các kho đông lạnh đã chết và được bán ra thị trường để thu hồi vốn với giá mỗi kg từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mức này bằng một phần ba giá xuất khẩu, để thu hồi vốn.

Tôm hùm được xuất sang Trung Quốc qua lối mở Km3+4 Hải Yến với khoảng 100 xe mỗi ngày. Hải quan Móng Cái đề nghị các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin và có các biện pháp bảo vệ hàng hóa tránh thiệt hại.