Giao ban các cơ quan khối nội chính và khối dân vận Tỉnh ủy quý I năm 2024
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý I năm 2024, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đối với công tác dân vận của các đơn vị chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng như: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán được quan tâm triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức; nhiều vấn đề cử tri quan tâm được đưa vào kế hoạch giám sát và phản biện xã hội.

Tại hội nghị, các địa biểu cũng đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động, nhiệm vụ được giao đối với ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận kết quả đạt được trong quý I của 2 khối. Về nhiệm vụ quý II, đồng chí yêu cầu các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự cấp huyện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; nắm tình hình, tư tưởng người dân ở các địa phương thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2024-2029. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến và đề nghị UBND tỉnh, giao các Ban Xây dựng Đảng, các cấp, ngành liên quan thực hiện đúng theo quy định./.