gia xang giu nguyen gia dau tang nhe

Hai mặt hàng xăng E5 RON92 và RON95-III có mức giá lần lượt trên thị trường không cao hơn 18.932 đồng/lít và 20.500 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít; dầu hỏa tăng 500 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 407 đồng/kg. Giá bán trên thị trường lần lượt là 16.734 đồng/lít; 15.581 đồng/lít và 13.360 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu cũng ở mức khá cao. Trong đó, xăng E5 RON92 chi sử dụng 958 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 790 đồng/lít); xăng RON95 451 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); dầu diesel và dầu hỏa 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít).

Như vậy, sau mức tăng khá cao (E5 RON92 tăng 592 đồng/lít) ở kỳ điều hành trước đó (7/4), giá xăng ở kỳ điều hành này đã tạm thời "đứng im" còn giá dầu vẫn tiếp tục tăng nhẹ.