Dự báo, mức giảm của giá xăng có thể từ 300 - 400 đồng, trong khi mức giảm của giá dầu dao động từ 400 - 700 đồng/lít,kg. Nếu liên bộ trích lập quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm nhẹ hơn. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào hôm nay, ngày 13/11, thay vì ngày 11/11 như thường lệ.