Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh và đội ngũ những người làm công tác mặt trận các địa phương trên địa bàn tỉnh nhân Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ tỉnh đạt được trong thời gian qua trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, cũng như trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh tại địa phương, đặc biệt là tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đồng lòng, góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để công tác mặt trận ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp không ngừng nỗ lực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển./.