Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đại diện các cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Hải quân.

doan cong tac tong cuc chinh tri la m vie c vo i quan chu ng ha i quan
Quang cảnh buổi làm việc

Qua hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 1723 năm 2007 của TCCT về ban hành chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chính ủy, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp trong QĐND Việt Nam, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong Quân chủng Hải quân đã nắm vững chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, giữ vững vai trò chủ trì về chính trị. Người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các cấp trong quân chủng luôn giữ tốt mối quan hệ, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng nguyên tắc, quyền hạn.

Về nội dung thực hiện nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng luôn đề ra nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng bộ, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng ở các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của TCCT.

Đối với tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp trong quân chủng thường xuyên được biên chế phù hợp với tình hình phát triển tổ chức, biên chế, lực lượng của quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, có sức chiến đấu cao.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những điểm nổi bật, hạn chế, vướng mắc, bất cập và đề xuất một số vấn đề về thực hiện Quyết định số 1723./.