Sáng 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã về dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh ủy Bình Định. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số Ban, bộ ngành Trung ương.

Nội dung là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68 ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

doan cong tac cua bo chinh tri kiem tra cong tac can bo tai binh dinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị, đại diện đoàn công tác đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Bình Định. Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra công tác cán bộ tại Thành ủy Quy Nhơn, Huyện ủy Tuy Phước, Thị ủy An Nhơn, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đề ra.

Trong đó Nghị quyết xác định “Quy hoạch cán bộ là nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”; “thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các vùng, các ngành, các cấp theo một quy trình chặt chẽ và có chế độ, chính sách thích hợp”.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 24 gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 24 của Trung ương gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 của Bộ Chính trị; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra thực hiện kết luận này với 10 ban thường vụ tỉnh ủy và 5 ban cán sự Đảng của 5 bộ, ngành Trung ương trong năm 2017.

Qua việc kiểm tra sẽ góp phần cho Đảng bộ tỉnh Bình Định rút ra các kinh nghiệm trong công tác cán bộ của tỉnh, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ để dẫn dắt sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017./.