Theo đó, mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2.782.000 đồng/tháng. Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng; Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng./.