Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo quý II năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý I, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi nhệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; ban hành chỉ thị luyện tập, diễn tập quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh cần: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức tốt Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024; tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt các bước trong việc tham mưu để xây dựng Đề án Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ đạt kết quả tốt nhất; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ “4 tốt, 3 không” gắn với thực hiện “3 đề cao, 5 chống” nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên./.