Đảng ủy Quân khu 1 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân đã nhận thức sâu sắc, đề cao trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện hiệu quả; chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, đào tạo cán bộ quân sự cơ sở; phối hợp với địa phương trên địa bàn trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ở khu vực biên giới./.