dam bao viec to chuc hoi nghi trang trong tiet kiem hieu qua theo dung cac yeu cau da dat ra
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: BTN)

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đản bộ tỉnh, phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 18/1/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan báo, đài của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để kịp thời phản ánh những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, công tác chuẩn bị là một hoạt động rất quan trọng nhằm góp phần cho thành công của Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đảm bảo việc tổ chức hội nghị diễn ra trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.