Cuối giờ sáng 15/3, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND thành phố Đà Nẵng ký văn bản gửi các cơ quan báo chí, phản hồi thông tin về tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố.

da nang thong tin ve tai san cua chu tich ubnd tp huynh duc tho

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (Ảnh: Vietnamet)

Văn bản này nêu rõ, hiện nay trên một số báo điện tử có đăng tải bài biết với nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Về vấn đề này, Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết: Theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, thì Chủ tịch UBND thành phố thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Bản kê khai này hiện nay được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định.

Do ông Huỳnh Đức Thơ thuộc diện Trung ương quản lý nên việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện./.